Lorem Ipsum е просто сляпо текст на печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е стандарт сляпо текст на индустрията от около 1500 година, когато неизвестен принтер взе камбуза на букви и ги разбърква, за да напечата тях книга с примерни. Тя не само е оцелял пет века, но е навлязъл и в публикуването на електронни издания,запазен почти без промяна. Тя е популяризирана през 1960 с излизането на Letraset листи, съдържащи Lorem Ipsum пасажи, а отскоро и с десктоп публикуване на софтуер като Aldus PageMaker включително версии на Lorem Ipsum